Kalkstrand Jazz blir inte av sommaren 2017

Tråkiga nyheter: Kalkstrand Jazz festivalen ordnas inte sommaren 2017. Senaste festival i augusti 2016 inföll under tråkigast möjliga väderförhållanden, vilket medförde att publiken till stor del uteblev. Detta ledde till ekonomiska problem för arrangören Musik i Sibbo r.f.

Föreningens styrelse har därför beslutat att inte ordna jazzfestival sommaren 2017. Hur det blir i fortsättningen är ännu öppet och meddelas senare.